Asiakaspalvelumme on ruuhkautunut, pahoittelemme pitkittynyttä vastausaikaa. Vastaamme viesteihin saapumisjärjesyksessä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on kotishoppi.fi verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.09.2019.

 

  1. Rekisterinpitäjä

kotishoppi.fi (y-tunnus 3085845-4)

Vantaa

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Henri Hämäläinen, Vantaa

asiakaspalvelu@kotishoppi.fi

 

  1. Rekisterin nimi

 Kotishoppi.fi asiakasrekisteri.

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin tilauksiin ja markkinointiin liittyvissä tilanteissa.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Tilaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite ja tilauksen maksutapa.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille henkilöille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin ei pääse käsiksi ulkopuoliset henkilöt, joiden työnkuvaan se ei kuulu. Tiedot ovat tallennettuna palvelimilla, jotka sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tiedot on myös digitaalisesti vahvasti suojattu monilla eri keinoilla. Tietoja käsitellään vain asiaan kuuluvalla tavalla.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).